Marskin päiväkoti

Marskin päiväkodin henkilökuntaan kuuluvat päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen opettaja, kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja emäntä.

Päiväkodissamme on tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa yhteensä 26 lasta, joista nuorimmat ovat kaksi- ja vanhimmat kuusivuotiaita. Esioppilaat toimivat omassa ryhmässään ja pienemmät omassaan. 2-5 vuotiaat on jaettu vielä kolmeen pienempään ryhmään: isot viikarit, viikarit ja pienet viikarit. Koska päiväkotimme sijaitsee keskellä kaupunkia, tulevat lapset sinne eri puolilta Mikkeliä.

Päiväkoti on auki maanantaista perjantaihin klo 7.00 - 17.00.

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa on siirrytty 1.8.2016 päiväkotihoidon palvelusetelijärjestelmään. Asiakas hakee palveluseteliä Mikkelin kaupungilta siinä vaiheessa, kun päiväkodistamme on annettu tieto, että lapsi voi aloittaa hoidon Marskin päiväkodissa. Palveluseteliä haetaan osoitteesta https://mikkeli.daisynet.fi/eDaisy. Palveluseteli koostuu Mikkelin kaupungin maksamasta palvelusetelin arvosta sekä omavastuuosuudesta, jotka ovat tulosidonnaisia. Asiakasmaksu määräytyy kunnallisten maksuperusteiden mukaan.  Asiakasmaksuun (matalin 0 € ja korkein 288 €) lisätään omavastuulisä, joka Marskin päiväkodissa on 20 €/kk. Näin ollen päiväkodissamme matalin asiakasmaksu on 20 € ja korkein asiakasmaksu 308 €/kk.

Hoitoon otamme pääasiassa 2-6 -vuotiaita lapsia.

Marskin päiväkoti käyttää Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluja.

Päiväkodissamme on oma keittiö, jossa emäntä valmistaa monipuolista ja terveellistä ruokaa viiden viikon kiertävän listan mukaan.

 

Toiminta-ajatus

Marskin päiväkoti tarjoaa laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta kodinomaisessa, turvallisessa, terveellisessä ja ajanmukaisessa varhaiskasvatusympäristössä. Varhaiskasvatustoiminnassa ja esiopetuksessa tuetaan ja edistetään jokaisen lapsen osallisuutta, yksilöllistä hyvinvointia ja ihmisenä kasvua, sekä annetaan mahdollisuus ilon kautta oppimiseen avoimessa vuorovaikutusilmapiirissä.
 

Marskin päiväkodin arvot 

  • Lapsuuden arvostus
  • Toisen kunnioittaminen
  • Avoimuus
  • Iloisuus


Esiopetus

Toiminta-ajatuksena on antaa joustavin toimintamuodoin Mikkelin kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelman mukaista esiopetusta, jossa tuetaan ja edistetään jokaisen lapsen hyvinvointia ja yksilöllisiä oppimisedellytyksiä. Esiopetusta annetaan monipuolisessa oppimisympäristössä, jossa on mahdollisuus päivittäiseen leikkiin, liikuntaan ja omaan rauhaan.
 

 

Tervetuloa tutustumaan kodinomaiseen arkeemme!