Marskin päiväkoti

 

Marskin päiväkodin henkilökuntaan kuuluvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, lastenhoitaja, lähihoitaja ja emäntä.

Päiväkodissamme on tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa yhteensä 29 lasta, joista nuorimmat ovat kaksi- ja vanhimmat kuusivuotiaita. Esioppilaat toimivat omassa ryhmässään ja pienemmät omassaan. 2-5 vuotiaat on jaettu vielä kolmeen pienempään ryhmään: isot viikarit, viikarit ja pienet viikarit. Koska päiväkotimme sijaitsee keskellä kaupunkia, tulevat lapset sinne eri puolilta Mikkeliä.

Päiväkodissa on tehty pintaremontti heinäkuussa 2011. Piha-alueen peruskunnostus toteutettiin kesällä 2014.

Päiväkoti on auki maanantaista perjantaihin klo 7.00 - 17.00.

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa on siirrytty 1.8.2016 päiväkotihoidon palvelusetelijärjestelmään. Asiakas hakee palveluseteliä Mikkelin kaupungilta siinä vaiheessa, kun päiväkodistamme on annettu tieto, että lapsi voi aloittaa hoidon Marskin päiväkodissa. Palveluseteliä haetaan osoitteesta https://mikkeli.daisynet.fi/eDaisy. Palveluseteli koostuu Mikkelin kaupungin maksamasta palvelusetelin arvosta sekä omavastuuosuudesta, jotka ovat tulosidonnaisia. Asiakasmaksu määräytyy kunnallisten maksuperusteiden mukaan.  Asiakasmaksuun lisätään omavastuulisä, joka Marskin päiväkodissa on 20 €/kk. Näin ollen korkein asiakasmaksu päiväkodissamme on 310 €/kk.

Hoitoon otamme pääasiassa 2-6 -vuotiaita lapsia.

Päiväkodissamme on oma keittiö, jossa emäntä valmistaa monipuolista ja terveellistä ruokaa kuuden viikon kiertävän listan mukaan.

 

Toiminta-ajatus

Marskin päiväkoti tarjoaa laadukasta päivähoitoa ja esiopetusta kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Kasvatustoiminnassa tuetaan ja edistetään jokaisen hoidossa olevan lapsen yksilöllistä hyvinvointia, jonka mahdollistaa luottamuksellinen vuorovaikutus perheiden kanssa huomioiden heidän erilaiset tarpeensa. Päiväkodin toiminta perustuu Marskin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi lasten, vanhempien ja henkilökunnan yhdessä suuunniteltuihin teemoihin.

 

Marskin päiväkodin arvot 

  • Lapsuuden arvostus
  • Toisen kunnioittaminen
  • Avoimuus
  • Iloisuus


Esiopetus

Toiminta-ajatuksena on antaa joustavin toimintamuodoin Mikkelin kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelman mukaista esiopetusta, jossa tuetaan ja edistetään jokaisen lapsen hyvinvointia ja yksilöllisiä oppimisedellytyksiä. Esiopetusta annetaan monipuolisessa oppimisympäristössä, jossa on mahdollisuus päivittäiseen leikkiin, liikuntaan ja omaan rauhaan.
 

 

Tervetuloa tutustumaan kodinomaiseen arkeemme!