Tietosuojaselosteet

Tällä sivulla on nähtävissä MLL Mikkelin yhdistyksen toimintaan liittyvät tietosuojaselosteet. Lista päivittyy aktiivisen toiminnan muotojen mukaisesti.

MLL jäsenyhdistysten keskitetyn jäsenrekisterin ylläpitäjänä toimii Mannerheimin Lastensuojeluliiton keskusjärjestö.

Lisätietoa asiasta saa joko MLL:n Mikkelin yhdistyksen sihteeriltä Anu Perkolta, puheenjohtaja Anne Valleniukselta tai varapuheenjohtajalta Heikki Kantoselta.

 

Tarkistukset omista tiedoista henkilörekistereissä tehdään lähettämällä asiasta kirjallinen pyyntö MLL Mikkelin yhdistyksen sihteerille. Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa viivyttelemättä, kuitenkin viimeistään yhden kuukauden kuluessa. Pyynnön esittäjän henkilöllisyys tulee todentaa tietojen luovutuksen yhteydessä.

Yhteystiedot:

MLL:n Mikkelin yhdistys, Yrjönkatu 3, 50100 Mikkeli

mikkelin.yhdistys@mll.fi