Historia

Mannerheimin Lastensuojeluliiton historiaa

 

Marsalkka Mannerheimin sisarta, sairaanhoitaja Sophie Mannerheimiä, kosketti yksinäisten äitien ahdinko ja vuonna 1917 hän perusti yhdistyksen auttamaan äitejä ja heidän lapsiaan. Maaliskuussa 1918 Sophie Mannerheim kokosi työryhmän pohtimaan maan lastensuojeluongelmia. Yhdessä Erik Mandelin kanssa he esittelivät työryhmänsä suunnitelman Sophien veljelle, kenraali Carl Gustaf Mannerheimille. Suunnitelma oli hyvin laaja, ja siihen sisältyi muun muassa neuvolaverkoston luominen sekä erilaisten laitosten perustaminen. Oleellinen sykäys liiton perustamiselle oli dosentti Arvo Ylpön mukaantulo.

Syyskuussa 1920 tämä ydinjoukko istui kenraalin kotona keskustelemassa maan lastenhoidon tilanteesta. Päädyttiin perustamaan kansalaisjärjestö, johon kaikki voisivat kuulua.

Perustava kokous pidettiin 4.10.1920 ja järjestölle annettiin nimeksi Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Kenraali Mannerheim nimettiin liiton kunniapuheenjohtajaksi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sophie Mannerheim ja varapuheenjohtajaksi Arvo Ylppö. Järjestön ohjelman lähtökohtanana oli, että kaikkia lapsia oli hoidettava hyvin, ja että kaikilla lapsilla oli oikeus asiantuntevaan huoltoon. Liiton muodostivat keskusjärjestö ja paikallisosastot, jotka olivat itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä ja sitoutuivat noudattamaan liiton ohjelmaa. Liiton tarkoitukseksi kirjattiin kaikki lastensuojelutyö, mikä ei lain mukaan kuulunut valtiolle tai kunnalle.
 

MLL:n Mikkelin yhdistys ry vuodesta 1921

 

Ensimmäiset paikallisosastot perustettiin jo vuoden 1920 loppupuolella. Mikkelin paikallinen osasto perustettiin 3.3.1921. Yhdistys kuului aluksi paikallisosastona Suomen Punaisen Ristin Mikkelin piirihallitukseen, kunnes se vuonna 1951 siirtyi vastaperustetun Mannerheimin Lastensuojeluliiton Mikkelin piirin alaisuuteen. Alkuaikojen tärkeimpänä tehtävänä oli sodasta kärsimään joutuneiden, varattomien perheiden lasten huoltaminen ja auttaminen. Rahaa koottiin myyjäisillä ja arpajaisilla.
 
MLL:n Mikkelin paikallisosasto perusti Mikkelin ensimmäisen lasten- ja äitiysneuvolan. Sotien jälkeen se osallistui sodassa vanhempansa menettäneiden lasten huoltotoimintaan. Muita toimintoja ensimmäisten vuosikymmenien aikana olivat kesäsiirtolatoiminta, lastenkodin ylläpitäminen, maatalouskerhotyö ja uimakoulujen järjestäminen.
 
Paikallisosaston lastentarha perustettiin vuonna 1950 ja se toimi vuodesta 1960 Mikkelin keskustan läheisyydessä Nuijamiestenkadulla vuoteen 1975 saakka, jolloin se siirtyi kaupungin omistukseen. MLL:n Mikkelin osasto aloitti kahdentoista vuoden jälkeen uudestaan päiväkotitoiminnan Mikkelissä. Marskin päiväkoti aloitti toimintansa 21.4.1987 Yrjönkadulla Mikkelin keskustassa. Kun Marskin päiväkoti aloitti toimintansa, tärkeimpänä tavoitteena oli pyrkiä aktiivisesti osallistumaan päiväkotitoiminnan kehittämiseen ja uusien toimintatarpeiden löytämiseen. Tehostettu yhteistyö vanhempien kanssa aloitettiin heti toiminnan alussa ja se jatkuu vielä tänäkin päivänä.
 
Vuonna 1994 parin vuoden aktiivisen suunnittelun jälkeen MLL:n Mikkelin osasto toteutti ideansa perhekahvilasta Porrassalmenkatu 24:ssä Mikkelin keskustassa. Perhekahvila haluttiin perustaa lapsiperheiden kohtaamispaikaksi sekä lasten ”huoltopisteeksi”. Nimikilpailun myötä perhekahvilan nimeksi tuli Kotilo. Vuonna 1999 Kotilo muutti Maaherrankatu 36:een, jossa se yhä toimii.
 
Elokuussa 1998 MLL:n Mikkelin osasto ry vaihtoi nimensä MLL:n Mikkelin yhdistys ry:ksi. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Mikkelin yhdistys ry:llä on ollut myös muita merkittäviä toimintoja lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. Osasto hoiti lastenkaitsijatoimintaa vuodesta 1989 vuoteen 1992, jolloin se siirtyi MLL:n Mikkelin piirin toiminnaksi. Vuosina 1989–2004 kokoontui Marskin päiväkodissa viikoittain vauvamuskariryhmä. Vuodesta 1986 vuoteen 1997 MLL:n Mikkelin osasto toimi lasten- ja nuorten puhelimen keskeisenä tukijana. Perheoikeudellinen neuvontapuhelin oli osaston toimintaa vuodesta 1990 vuoteen 2010 saakka. Yläkoulujen tukioppilastoimintaa yhdistys on tukenut jo vuosikymmeniä.
 
MLL:n Mikkelin yhdistys ry on 90 vuoden aikana ollut monessa mukana, ja työ jatkuu yhä edelleen lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi.