Arvot ja tavoitteet

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tehtävä

Kansalaisten järjestönä MLL edistää lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tasapainoisiksi ihmisiksi sekä lapsiperheiden hyvinvointia tarjoamalla vertaistukea ja luomalla osallistumismahdollisuuksia eri elämäntilanteissa.

Lapsen etua ajavana vaikuttajajärjestönä MLL kehittää ja vahvistaa lapsuutta suojelevaa kasvatuskulttuuria.

MLL tuo yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon ajanmukaista tietoa lasten, nuorten ja lapsiperheiden asemasta ja tarpeista. Tämä tieto koostuu paikallisyhdistysten kautta syntyvästä arjen tuntemuksesta, lasten, nuorten ja vanhempien kuulemisesta sekä yhteistyöverkostojen tutkimus- ja kehittämisosaamisesta.

Vahvistetaan erilaisia yhteistyö- ja keskustelufoorumeja.
 

MLL:n päämäärät

 • Lapsi on osallinen ja näkyvä yhteiskunnan jäsen.
 • Jokaisella lapsella on hyvä, onnellinen ja turvallinen kasvuympäristö.
 • Vanhemmuus ja yhteinen kasvatustyö saavat arvostusta ja tukea.
 • Vapaaehtoistyö, toisen auttaminen, välittäminen ja yhteisen vastuun kantaminen ovat yhteiskunnan näkyviä arvoja.
 • Lapsuuden tueksi vahvistuu sukupolvien ketju.
   

MLL:n arvot

 • Lapsen ja lapsuuden arvostus
 • Yhteisvastuu
 • Inhimillisyys
 • Suvaitsevaisuus
 • Ilo
   

MLL:n toimintaperiaatteet

 • Lapsen näkökulman huomioon ottaminen
 • Vapaaehtoisten ja ammattilaisten kumppanuus
 • Tekemisen riemu
 • Avoimuus
 • Yhteistyöhakuisuus
 • Näkyvyys
 • Riippumattomuus
 • Hyvä talouden hoito
   

MLL:n toimintamuodot

MLL:n toiminnan perusta on paikallinen vapaaehtoistoiminta, joka vastaa lapsiperheiden tarpeisiin. Paikallisyhdistykset parantavat lapsiperheiden hyvinvointia ja edistävät aktiivista kansalaisuutta yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. MLL toimii vaikuttamalla ja vaikuttaa toimimalla.

Vaikuttaminen lapsen parhaaksi on MLL:n keskeinen tehtävä. Tätä varten vahvistetaan edelleen osaamisen verkostoa lasten, nuorten ja perheiden asioita tutkivien ja kehittävien toimijoiden kanssa.

Kansalaisten kohtaaminen on tärkeä osa MLL:n vaikuttamista. Kohtaaminen luo osallisuutta, vahvistaa järjestökulttuuria ja lisää yhteisöllisyyttä.

MLL luo edellytykset lasten etujen valvonnalle. Keskusjärjestö kokoaa tarvittavaa tietoa ja osaamista tärkeistä ja ajankohtaisista aiheista ja kokemuksista myös paikallisen toiminnan tueksi. Samalla liitto on vahva suomalaisen kasvatuskulttuurin vaikuttaja ja kehittäjä.

MLL:ssa laadukas ammatillinen palvelutoiminta toteutetaan kunkin yhteisön vastuun ja vallan puitteissa. Toiminnot eivät saa heikentää taloudellisesti tai toiminnallisesti yleishyödyllistä kansalais- ja vertaistoimintaa.

(MLL:n suunta 2014, hyväksytty liittokokouksessa 12.6.2005)